„Осмоза" - продължава БОЧА

 

След успешно реализирания проект за играта БОЧА, партньорството на нашия Дом с полското сдружение " Старт" продължава. В настоящия период това намира изражение  в рамките на проект „Осмоза - овладяване на силата на спортния маркетинг като иновативен подход за увеличаване на социалното включване и равните възможности за хората с увреждания” .
Това е проект по програмата на ЕС „Еразъм+“ Спорт“ за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
Настоящият проект има друг фокус, но служи за вдъхновение и продължаване на усилията в развиването и популяризирането на БОЧА.