Опит за ресторант

В професията "Социален асистент" обучавайки се в социалната школа на дома се изправяш пред многобройни предизвикателства. Основно изискване за професията “Социален асистент” е положителната нагласа и желанието за работа с възрастни хора, които са водеща и изключително важна предпоставка за адекватното и професионално изпълнение на дейността.
Социалният асистент е отговорен за обгрижването на хора с увреждания и възрастни, които изпитват затруднения да се грижат сами за себе си.
Всичко това се случи и на 18 юли 2019 година в нашия Дома, когато се организира "ресторант", а именно: бъдещите социални асистенти успяха  успешно да изпълнят своята мисия - т.е. да мотивираш, да заведеш на импровизиран ресторант, да настаниш на удобно място, да нахраниш и да се погрижиш за всичко, за да има значимост и настроение.
Благодарим на талантливата Сашка за музикалния поздрав, който предизвика сълзи от наслада и силни изживявания!!
Благодарим на работещите в дома, че отново със замах подеха интегрираща инициатива!!!
Благодарим на бъдещите социални асистенти за грижовността, всеотдайността, халвата и домашно приготвената баница!!!
Социалната работа е мисия и призвание, в нея няма място за симулиране и губене на време!!!