Трети март!

Трети март! Трети март!
Чакан празник, свята дата.
Трети март! Трети март!
Ден рожден на свободата.

Спомня си Балкана пак
за огньовете хайдушки
и за славните братушки,
тръгнали от Волга чак,
с богатирските си пушки
да прогонят злия враг.

Трети март! Трети март!
В мир народът ни добрува.
Трети март! Трети март!
Днес България празнува.

На 3 март 2019 година в Дома се проведе тържество. Трудотерапевтът Боян Цонев организира денят на свободата - Трети март да бъде празнично отбелязан в дома - участващите в програмата се включиха с голямо желание и всички присъстващи с приповдигнато настроение за гордост и идентичност припяваха значимите български песни, които ни припомнят на всеки празник, че има история, значими дати и българска чест и достойнство!