Водосвет за здраве

По традиция, запазила се в годините, на 14 януари 2019 година организираме водосвет за здраве в нашия параклис
Отец Васил в параклиса Свети Василий внесе вярата и желанията за живот, здраве и доброта.
Наши значими гости бяха кметът на община Кюстендил - г-н Петър Паунов, Любляна Начева - зограф, Йорданка Тодорова - благодетел.
Домуващите присъстваха на организираното малко тържество и всеки си пожела най - съкровенните неща за него. А всички ние - домуващи, персонал и ръководство на Дома- знаем как да продължим заедно през цялата 2019 година - с вярата, доброто и доверието!!!