Участие в Седмия европейски форум по социално предприемачество,

Дом за възрастни с физически увреждания " Ильо ойвода" участва в откриването на Седмия европейски форум по социално предприемачество, който тази година преминава в по-различен формат ( в рамките на европредседателството на нашата страна ) и се проведе в София, в хотел "Маринела", от 16 до 18 април 2018 г.
Над 100 социални предприятия от България, Италия, Франция, Испания, Турция и Гърция представят продуктите и услугите си по време на форума. Фирмите от сектора на социалната икономика предоставят възможност на хората в неравностойно положение да намерят заетост и достойно заплащане за своя труд. Дейностите, извършвани от социалните предприятия, са в разнообразни икономически дейности. Основната част от изложителите са от текстилната, хранително-вкусовата и преработваща промишленост, козметиката. Част от предприятията са специализирани в предоставянето на социални, образователни и здравни грижи и услуги. Форумът ще представи и социални предприятия, чрез които се повишават уменията на дългосрочно безработни, хора с увреждания, икономически неактивни младежи, както и предприятия, възникнали в резултат на повишение на уменията на целевите групи.Ние сме участниците в изложението от мрежата на НАСО - 23 социални услуги и социални предприятия от цялата страна, предимно работещи в подкрепа за хора с увреждания.

Изложението бе открито от  Мариян Тайсен, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, умения и трудова мобилност; Хасан Адемов, председател на парламентарната комисия по труд, социална и демографска политика и кметът на София Йорданка Фандъкова.
 Седмият европейски форум по социално предприемачество има за  задача да представи дейности на различни субекти, работещи в областта. Събитието е съпътстващо за конференция на високо равнище в областта на социалната икономика и социалното предприемачество  на тема:  "Социалната икономика - за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС" с финансовата подкрепа на ЕК, която  се проведе в конференция Бояна.

Целта е да се покажат резултатите и продуктите на участниците и да имат възможност да обменят идеи и контакти. На форума  се представят изделия от различни области - социална, образователна, здравна, а идеята за тяхното представяне е да се открои ползата им за обществото и за хората, нуждаещи се от подкрепа, които участват в производството им. Голяма част от изложените са със служители, които дълго време са били извън пазара на труда, хора с увреждания, самотни майки, хора нуждаещи се от различна подкрепа. Затова и една от задачите на социалните предприятия е да подкрепят работещите при тях и да подобрят уменията им за справяне с пазара на труда.

Участието ни е за първи път и много се вълнувахме от представянето си, но сме доволни от интереса към нашия щанд!!!