Приятели и помощници на Дома

През месец декември 2022 година,по идея на социален работник Ивайло Ковачев ученици и учители от Професионална гимназия по селско стопанство “ Свети Климент Охридски” - Кюстендил, посетиха нашия Дом.

В навечерието на коледните и новогодишните празници и по инициатива на  Ученическият съвет, със съдействието на своите учители госпожа Домозетова и госпожа Кенова, децата донесоха изработени  от тях поздравителни картички. Приятна изненада предизвикаха и вкусните плодове , които лично подариха на домуващите .
Гостуването е за първи път за учениците, но си обещахме и планирахме съвместни дейности и интересни инициативи.
Вече сме спокойни за професионалното отглеждане на овощната градина!

Благодарим!