Чест и слава, вечна слава Вам будители народни!

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш`те знамена
нам за вечни времена.

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш`та памет вдъхновява
към дела за светли дни.

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

 

 

Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!
                        Добри Христов

 

 

 На 1 ноември 2022 година в Дома отпразнувахме Деня на народните будители

Специалист социални дейности - Даниела Илиева подготви с домуващите програма с припомнителен и информиращ текст, за да заявим гордо днес:
“Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”

                                                                                     Васил Друмев