Заедно - ръка за ръка

Световната здравна организация призовава: „Психичното здраве да се третира наравно с физическото здраве!” и обявява 10 октомври всяка година за Световен ден на психичното здраве.

В обръщението си към националните и местните правителства през 2022 г. се призовава:

„… да дадат приоритет на намаляването на факторите, за които е известно, че представляват риск за психичното здраве, като подобрят онези, за които е известно, че го защитават, и създадат условията, необходими на хората за постигане на благоденствие!”.

Девизът, под който преминава Световният ден на психичното здраве през настоящата година, е:
„Да направим психичното здраве и благополучието за всички световен приоритет!“.

В нашия Дом 10 октомври 2022 година премина по специално подготвена Програма

.
Участваха наши гости - доброволци от различни гимназии в град Кюстендил с техния мотиватор - Председателя на Съвета за наркотични вещества госпожа Камелия Иванова и потребителите. В сформираните отбори надпреварата премина в игри: "Отговори и научи", редене на пъзели и "Цел в коша"

Съобразявайки се с дефицита на социални умения и възможности за самостоятелен живот в игрите участваха и социални работници от Дома.
Резултатите от спортна надпревара и заниманията са преживени положителни емоции и психосоциална рехабилитация за домуващите.
Накратно: Заедно - ръка за ръка - можем всичко. Направихме четирилистна детелина с тичинка - логото на нашия Дом. А това за всички  нас означава:

В Дома живеем задружно и щастливо!

Ето снимки и мигове от проведените игри.