Денят на Независимостта в Дома

Българийо - днес независима –
дарявам ти тези слова:
Пред никого, тиха и хрисима,
не свеждай смирено глава!

Поклон пред героите български,
зависимост робска от нас,
отхвърлили! Опити варварски
отбили, талаз след талаз.

Царю Фердинанде, признателни
и днес сме за твоя успех.
Четем манифеста, внимателни.
Гордеем се с този доспех.

Със тебе, Родино, сме свързани.
Спонтанен е нашият ген.
А в делници тежки, забързани;
натленното станали в плен;

 да помним героите, дръзките!
За български майки безчет!
С Отечество, пазещи връзките,
да следваме бащин обет!

                                                                                                                     Дияна Ханджиева

 

На 22 септември 2022 година отбелязахме Денят на Независимостта в нашия Дом по свои начин.
Направихме малка изложба с фотоси, документиращи това важно събитие в новата ни история; прочетохме части от манифеста, припомнихме в хронология събитията, рецитирахме стихове

.Накратко разказахме как на 22 септември 1908 година със специален манифест във Велико Търново княз Фердинанд обявява България за независимо царство. С него се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена ѝ от Берлинския договор от 1878 г. На тази дата през 1908 г. България - една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество.

Така ние отдадохме почит към празника и изразихме своите патриотични чувства към нашата страна.

Ето моменти от нашето тържество: