Използване на уред Лифтер и придвижване на хора с рингова инвалидна количка

От скоро в Дома имаме нова придобивка - Лифтер за лесно повдигане на лежащо болни и обездвижени хора
На 21 юли 2022 година в Дома се проведе обучение на тема "Използване на уред Лифтер и придвижване на хора с рингова инвалидна количка" Кинезитерапевтите Милен Васев и Алекс Цветанов нагледно представиха възможностите на уреда, а потребителите преодоляха страха от неизвестността.
Считаме, че занапред всичко това ще улесни ежедневните ни дейности и облекчи нашите потребители.