Печат

Екипност, доверие и създаване на красивото в красивия ни град на черешите!

Ежегодно в в края на юни в Кюстендил се провежда Празник на черешата .
Кюстендилските череши са световно признати като вкус, сортове, цвят. Те са славата и имиджът на града и района. Като частица от Кюстендил нашия Дом се подготви за участие в Празника.

Но, за да участваме, първо е трудотерапията...
В дните ( от 1 до 25 юни 2022 година) преди празника ние старателно и с много усърдие се подготвяхме за нашия щанд на базара.
На 25 юни нашия щанд е готов, а както обикновено той е много пъстър и атрактивен, с многообразие от декративни и сувенирни изделия - чаши, чинии, пана, картички, рисунки и пр.Не случайно сме избрали и надслова: Дом "Ильо Войвода" - Дом за достойно живеене. А това ние го показваме с участието си, с нашите творения и изяви.

Получената грамота от организаторите приемаме с благодарност, но най - голяма награда за нас са многобройните посетители и получените отзиви от тях за нашите изделия.