Предварителен турнир по БОЧА

Играта БОЧА е с традиции в нашия Дом. Повече от 10 години ние играем БОЧА . А това е така, защото тя  за нас е занимание, спортна терапия, емоция и удоволетвореност.

През топлите майски дни на 2022 година с интерес и желание за изява участваме в предварителния турнир.

Ние се  подготвяме  за поредното си участие и завоюване на нова победа от нашия отбор.
Ето вижте: