Подготовка на отбора за играта БОЧА

На 12 май 2022 година на площад " Велбъжд" в Кюстендил ще се проведе публично събитие под наслов: "Нов път към равенство стартира от Кюстендил". То е част от изпълнението на проект: " OSMOSIS - овладяване силата на спортния маркетинг, като иновационен подход за увеличаване на социалното включване и развитие възможностите на хората с увреждабия".

Организатор е сдружение "Партньори - Кюстендил", а нашия Дом е участваща организация. Това е проект по програмата на ЕС „Еразъм+“ Спорт“ за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
Участието ни в настоящият проект служи за вдъхновение и продължаване на усилията в развиването и популяризирането на играта БОЧА.
За достойно представяне на нашия отбор в спортния турнир по БОЧА в дните преди събитието ( 4 - 11 май 2022 година) ние проведохме тренировки. A от тренировка преминахме към вътрешни турнири  - устремени за достойна спортна междуградски надпревара.

Предлагаме Ви да се запознаете с подготовката ни и отправяме Покана да присъствате на спортното събитие с наше участие.

Успех на отбора ни!