Печат

Условия за добро медицинско обслужване

11. 07. 18

Image

Медицинското обслужване е организирано в 24 часов режим на работа. В институцията се осъществяват функциите, както на личен лекар, така и необходимите - съобразно профила на институцията медицински специалности.

Image

Предоставят се и стоматологични услуги - в дома има стоматологичен кабинет. Лекарите, медицинските сестри и санитарите са с дългогодишен опит и доказани с времето качества.

Image

Социалните услуги, предоставяни в специализираната ни институция отговарят на следните стандарти и критерии за здравни грижи:

Image

1. осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи; 2. осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства; 3. определяне на служител с подходящо образование, отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи.

Image