Печат

Предоставяни услуги

Медицински грижи

За задоволяване на необходимите здравни потребности на потребителите на социални услуги е изготвен писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование.

Вижте повече

Трудотерапия

Заниманията по трудотерапия са не само полезни, но интересни, забавни и потребни. В тях всеки потребител може да намери своето място в поне едно от заниманията по: стъклопис,

Вижте повече

Рехабилитация & Кинезитерапия

С помощта на кинезитерапията ние се стремим да решаваме лечебни, профилактични и възстановителни задачи.Тук работят чудесни кинезитерапевти и рехабилитатори.

Вижте повече

Диетично хранене

На потребителите се предоставя четирикратно хранене, съобразено с добрите практики. Осигурен е правилен режим на хранене, в т.ч. съобразено с индивидуалните потребности.

Вижте повече

Организирани изяви

Периодично в Дома се подготвят, организират и провеждат различни организационни прояви: Празник на черешата, „Панагия - възнасяне на хляба“, Празник на плодородието, Кюстендилска пролет и др. .

Вижте повече

Свободно време & Рождени дни

Многообразни са проявите, свързани с грижите за свободно време. Най – значимите от тях са: концерти, тържествени обеди с оркестър, празнуване на рождени дни, почивка на море и планина, любимата игра „ Боча“.

Вижте повече