Истинска професионална работа в нашата овощна градина!

В началото на месец март 2023 година всички дървета в нашата овощна градина са окроени. Ученици и преподаватели от Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил подариха на Дом “Ильо войвода" своя безценен труд в грижата за овощните дръвчета!
Градината има нов облик и своята публика отстрани… с възхищение и признателност!
Госпожа Георгиева - директор на Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Климент Охридски” съдейства за реализиране на инициатива или накратко: поставен е планът за съвместни дейности в активност, а това е само началото!
Благодарим!