Обичам го този празник - и душата ми едрее от любов...

В началото на месец февруари 2023 година получихме доверието на Фесто Производство ООД да изработим мартенички за целия персонал (германският концерн Festo SE & Co. KG е независимо семейно предприятие, ангажирано с устойчивото развитие и дигитализацията). Заводът на Фесто Производство ЕООД в България произвежда компоненти за фабрична автоматизация, сензори за поток и налягане, комуникационни модули и контролери, електрически задвижвания, сервомотори, пропорционални вентили.

В нашата творителна работилница изработихме много по 100 броя мартеници с желание, усърдие и с искрени пожелания за здраве!

На 1 март 2023 година на Празника на Баба Марта те намериха своите получатели.

Нашите мартеници бяха подарени с пожелания  за  съхраняване на българското и отстояване на значимостта в дните и в годините!

Мисията ни по мартотворение бе подпомогната от г-жа Ваня Петрова - Мениджър Човешки ресурси - Фесто Производство ЕООД.

А нейната мотивация всеки от колектива на фирмата да получи мартеничка ясно е изразена в следното откровение

Обичам го този празник - и душата ми едрее от любов...