"Житейския път на Апостола на свободата"

Левски е свято име за всеки българин. На 19 февруари 2023 година,в памет на 150 години от гибелта на Васил Левски проведохме дискусия на тема:"Житейския път на Апостола на свободата". Савина Стойнева - трудотерапевт и организатор на дискусията предварително бе подготвила основните въпроси, а написаните на флипчарта основни точки ни помагаха. Разгледахме и двете книжки за Левски. Присъстващите бяха силно впечатлени от тях, а Гюлка и Василка пожелаха да подарят такива книжки и на внуците си.
Всички присъстващи активно участваха в дискусията, като зразиха мнение по много екзистенциални въпроси по отношение на преди и сега. На моменти спорехме за историята на Апостола, а Марийка даде предложение да се организират подобни мероприятия, с които да отчитаме дейците в нашата богата история.

Благодарим за участието на всички приссъстващи, а живота и делото на Апостола ще продължат да ни бъдат пътеводители в ежедневието и занапред