„Празник на черешата”

От 24 до 26 юни 2022 година в Кюстендил се проведе „Празник на черешата” .  Събитието се провежда ежегодно от 2008 година и се организира от Община Кюстендил, съвместно с Институт по земеделие - Кюстендил.
Празникът се свързва със славата на Кюстендил, като Овощната градина на България. От далечни времена черешата е пренесена в бита и фолклора на кюстендилеца.

През 1896 година се провежда първата национална овощарска изложба. Тогава градът получава званието Майка на българското овощарство. Традицията продължава и ние участваме.

След проведената подготовка в дните на Празника нашия Дом има изложбен щанд (изцяло е аранжиран с череши) и щанд - базар. За достойното ни представяне получихме награди:
- второ място за най - атрактивно вешало
- грамота за участие в изложба - базар на череши и черешови изделия

Признателни сме за наградите, за проявеното добронамерено отношение от многобройните посетители и от предоставената ни възможност за участие.