Денят на Ботев!

На 2 юни всяка година честваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
С достойнство и почит към героите отбелязахме Празника, защото ние сме:

Горди българи и умеем да съхраняваме ценността на поколенията.

Будни българи - можем да цитираме, да пеем вечните български послания за мъжество и народност.

Истински българи и всеки ден носим българското в себе си чрез активността, отговорността и стремежът към пълноценен живот и смислен ден.

Наследници на славни герои!