Печат

Моето собствено име като лого

На 8 август 2021 година заниманието по арт - терапия премина под наслова: "Как да представя своето име като лого?"

Знаем, че във всяко име има смисъл. Така например:
- името Румен има славянски корени и носи смисъла на думата “здрав”, “с румени бузи”, а

- името Искра се асоциацира с “огън”, “пламък”.

Нашите домуващи - участниците Румен и Искра в куба по арт - терапия, направиха рисунки за своето име.  Те наред с тълкованието на своите имена добавиха още много красиви цветя. Та какво по - хубаво от това - да виждаш красота и много цветове в името си.
Творчество показаха и всички участващи. Ето вижте: