Печат

Арт терапия в Дома

През летните месеци ( юли и август) на 2021 година в нашия Дом бе отделено специално внимание на заниманията по арт-терапия, която се прилага като част от комплексната терапия. Това съвсем не е случайно защото арт-терапия е форма на психотерапия, която използва изобразителното изкуство като основен способ на комуникация и спомага за провеждане на разнообразни творчески упражнения с потребителите.
В настоящия материал решихме да представим занимания по арт - терапия, проведени под надслов:"автобус"; "на море", "екскурзия"; "моето име";
Не по малко интересни и полезни се оказаха и заниманията, в които заедно търсихме отговор на различни въпроси:защо трябва да даваме, за да получаваме; как да направя стъклопис със семена; какво обичаме и какво не обичаме; какво мога да направя - например робот за цигари; как да направя портрет.

Постигнатите резултати от арт терапията ни дава основание да направим следния извод: арт - терапията е полезна и потребна за нашите потребители, защото:
- изкуството оказва неизчерпаемо въздействие върху емоционалното състояние на личността, като спомага за социализирането, изразяването на чувства, дава нови надежди и пр.
- арт терапията разчита на самолечебния потенциал на отделната личност, на творческите й възможности за адаптация и самосъхранение.