Дискусия в Дома

На 3-декември2017 г. от 10.00 часа в Дома се проведе дискусия, посветена на Международния ден на хората с увреждания. Присъстващите бяха запознати от социалните работници с нормативния регламент за техните права в Република България, който обхваща всички области на живота - образование и професионална подготовка, трудова заетост, създаване на условия за достъп до транспортни услуги, социално-икономическа защита, балнеолечение и рехабилитационни услуги, диетично хранене и лекарствени продукти, целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Светла Петкова бе водещ на събитието.
Клубът по музикотерапия представи своите таланти: Анета, Верка и Александър; клубът по актьорско майсторство показа хумористични случки по Чудомир - с изпълнители - Иванка и Сълзица. Представена  бе народната приказка "Хитър Петър - кмет" с участници, Иван и Иван, Венета, Иванка и Сълзица. Подготовката на участниците, изработването на декорите, обличането на сценичен костюм и пр. допринесе за единност в общуването, желание всеки да даде най-доброто от себе си.
Наши гости бяха представители на Клуба на инвалида и Сдружение "Кураж" в Кюстендил. Специален гост бе и кметът на община Кюстендил – г-н Петър Паунов.
На всеки присъстващ бе закачен знака за 3-ти декември - врабче - символ на гордост и можене. Най активните участници бяха наградени с чаша за чай. Неделният ден се превърна в една среща на толерантността, значимостта и добротата.