logo

Тренинг в Деня на толерантността

Създадена на 16 Ноември 2023

toler16-ти ноември 2023 година, в деня на Толерантността в Дома се състоя практичен тренинг на студентите от четвърти и втори курс на специалността “Социални дейности” към Катедра “Медико-социални науки”, Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт” на Югозападен университет “Неофит Рилски” с преподавател асистент Йоанна Цветанска.
Младите хора бяха посрещнати с радост и пожелания отново да бъдат сред нас.

toleranti-1
toleranti-10
toleranti-11
toleranti-12
toleranti-13
toleranti-14
toleranti-15
toleranti-16
toleranti-17
toleranti-2
toleranti-3
toleranti-4
toleranti-5
toleranti-6
toleranti-7
toleranti-8
toleranti-9