Дом за достойно живеене!

5 февруари 2021 година бе последният ден от празничната седмица, посветена на 50 годишнината на нашия Дом.
Разнообразната празнична програма завършихме със спортни занимания. Сектор "Кинезитерапия" с кинезитерапевтви Елена Лучанска и Милен Васев организираха спортна надпревара в слънце, в сълзи от смях, с вкусни почерпки.
Химнът на Република България бе стартът в днешния празничен спортен ден, а народният танц на работещите тук бе поздрав за живеещите в Дома.
Гости на Празника бяха госпожа Дима Укалска - началник отдел "Култура" и госпожажа Камелия Асенова - директор на "Обреден дом" Община Кюстендил
Необичайното бе, че те не бяха официални гости, а част от всички участници. Като дългогодишни приятели на Дома и бивши гимнастички, те се включиха в сортната надпревара, като треньори - ръководители.

В различните игри, проведени на двора отборите в спортните състезания показаха сила, екипност и умение за забавление.
Седмицата, посветена на 50 годишния юбилей привърши успешно, а нашата дейност продължава.

 

За всички потребители Дом за пълнолетни лица с физически увреждания " Ильо Войвода" е Дом за ДОСТОЙНО ЖИВЕЕНЕ!