Будители народни!

Знайни и незнайни войни
на будителския фронт,
днес делата ви достойни
слави нашият народ!

Че с труда си благороден,
тихо, скромно – ден след ден,
карате духа свободен
да полита окрилен.

 

Пълен пътят е с несрети,
ала с неугасващ плам –
не унивайте, будете!
Днес поклон и слава вам!

 

Първи ноември е един наистина важен и специален ден за всички българи. Този ден е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, свети Иван Рилски, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание. Това е един от най-хубавите български празници, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух.
Ето защо на 1 ноември 2020 година в Дома организирахме тържество. Домуващите взеха активно участие в празнчната програма - кой с каквото може - стих, песен или есе.
Хубавото есенно време допринесе за слънчево настроение в душите на всички домуващи и всеки един от тях стана съпричастен към духовните ценности на будителите.
Честит празник!