Печат

"Не се сърди, човече!"

19. 10. 15

Кинезитерапевтичната програма в Дома включва и спортни игри за формиране на умения за екипност, ментална аритметика, концентрация на вниманието, взаимопомощ и много други....
С игра "Не се сърди, човече!" пренесена по адаптиран начин към физическото състояние на хората, живеещи в Дома всеки играч се превъплащава в ролята на "цветна пионка". Така класическа настолна игра със зар и цветни комплекти пионки популярна с името си „Не се сърди, човече“ (създадена през 1914 г. от Йозеф Фридрих Шмит) се оказа изключително полезна и интересна за домуващите. Всеки участник в играта строго следва цифрата на зара и преминава през разчертаното поле.
По време на играта има спортен дух и благородна надпревара.Екипите постигнаха най-истинският резултат - усмивки, забавление, слънчева терапия и гостуващата сърдитост бе премахнаха извън границите на Дома.
Благодарим на кинезитерапевтите Елена и Милен за иновативността в комплексната рехабилитация!