Филм проследяващ историята на Иван Иванов

С радост научихме, че филмът за успешната трудова реализация на Иван Иванов е достъпен за гледане на сайта на Европейския социален фонд.

Филмът  проследява историята на Иван Иванов, който е прекарал живота си в институции за хора с увреждания и преди да се премести в нашия Дом в Кюстендил, В резултат на усилията на ръководството и вдъхновение, получавано от Директора на дома - госпожа Анелия Велинова - Иван се чувства напълно полезен и нужен за себеси и окоплните - той ежедневно е на работа, а след това се прибира у "дома". Преди започването на работа той успешно завърши средно образование и получи необходимата за работата му квалификационна степен.
А ето и самата хронология  от живота на Иван - много воля и желание за работа, учене и квалификация, запознава с проекта на Бюрото по труда  -  клон Кюстендил към Агенцията по заетостта за подпомагане на дългосрочно безработни на работа и накрая намира работа в Драматичен театър - Кюстендил.

Ежедневието му е като на всеки трудещ се, а със своята всеотдайност и учтивост той е част от колектива на общинския драматичен театър. Посрещнат изключително радушно от директора на театъра - г-н Чавдар Ненов и подкрепен от останалите работещи в театъра - за кратко време всички предразсъдъци са преодолени. Предлагаме Ви да се запознаете с филма:
I I video
Моменти от филма за Иван Иванов по Проект "Предлагане на приобщаващи възможности за заетост в България".