Печат

Четири игри и проект „Старт“

19. 01. 09

Продължават дейностите по проект „СТАРТ  – активизиране и интегриране на хора с увреждания, чрез адаптиране на традиционни игри и спортни дисциплини” по програма Еразъм + Спорт. Участниците са четири държави, затова и игрите са четири, а именно:
игра от България –ямички, македонска традиционна спортна игра Джамия, турска традиционна спортна игра Мраморни топчета, полска традиционна спортна игра Рингнетбол (Пиершеньовка).

В нашия Дом оборудването за четирите игри е налично, обучени са кинезитерапевтите за правилата на игрите и в зависимост от  възможностите на хората, живеещи в дома са проведени обучения за всяка игра.

 

Основните цели на проекта са популяризиране на традиционни игри и спортни дисциплини, като средство за повишаване на физическата активност, както и социално включване на хора с увреждания, чрез адаптиране на традиционни игри от четирите държави.

Предлагаме  линкове от проекта, с което  предоставяме възможност  да се възползват  от игрите и колегите от други социални институции.

Връзка към pdf версия на TSG Guide:

Връзки към видеоуроците:


Турска традиционна спортна игра "МРАМОРНА ИГРА - БИЛЕ / МИСКЕТ ОЮНУ" - видеоурок

Македонска традиционна спортна игра “Джамлия” - видеоурок

Българска традиционна спортна игра "Дупки - Ямички" - видеоурок

Полска традиционна спортна игра: „Ringnetball - Pierscieniówka“ - видеоурок

Водеща организация в международното партньорство е Спортно сдружение за хора с увреждания „Старт“, гр. Познан, Полша, а партньори в изпълнение на проекта са Сдружение „Партньори-Кюстендил“, България, Фондация „Здраве, социални дейности и образование“, гр. Сома, Турция и Сдружение „Бравура кооператива“, гр. Делчево, Македония.