Участие в конференция

 

Дом „ Ильо Войвода“ участва в европейска конференция на тема: СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ-СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ, проведена от 13 до 16 ‚ни във Варна.
Европейската конференция включваше в програмата си и представяне на изложение на продукти на социални предприятия, преди всичко социални услуги.
Предлагаме Ви да се запознаете с представените продукти, изработени от нашите потребители.