Световният ден на социалната работа

На 20 март 2018 година участвахме в изявите, организирани от Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, свързана с отбелязването на Световния ден на социалната работа.
Това е празник на групата професионалисти, заети в социалните дейности и свързани с подпомагането на нуждаещи се.
За втората поредна година Катедра „Медико-социални науки“ отбелязва Световния ден на социалната работа,с наше участие. А това е така,
защото искаме да подчертаем синергичната връзка между образованието и практиката в работа, като използваме потенциала на младите хора
за изграждане на справедливи, приобщаващи и устойчиви общности на местно, национално и световно равнище.
Програмата включваше:представяне на изложба " Отвъд видимото", общуване между социални работници и студенти, презентация, работа на сцена, дискусии, ателиета ( игра на "Боча" и направа на оригами) и др.
Специалистите на дома активно се включиха в инициативата със своите умения и постижения.
Предлагаме Ви да се запознаете с материалите на семинара и нашето участие, което приемаме като знак на почит и уважение към нас - социалните работници,стараейки се компетентно и състрадателно да откликваме на несгодите на нашите домуващи - болни и възрастни хора  с увреждания.