"Спорт, приобщаване и Боча"

На 16 ноември 2017 година нашият отбор " Боча" - ДВХФУ "Ильо Войвода" - Кюстендил гостувахме в Делчево, Македония. Участвахме в организирания турнир по Боча със състезателите и сътрудници от десет дневни центрове в Македония, като броя на състезателите надминаваше 100 .

 

Бяхме посрещнати като добри приятели на организаторите; като добри състезатели по Боча; като носители на смелостта, на дисциплината в спорта, на уважението към другия - независимо с какво увреждане се справя...
Участието ни достави много радости и удоволетворение. Благодарим Ви наши приятели от проекта:"Спорт, приобщаване и Боча" !
Ето моменти от нашето пребиваване в Делчево.